MissFit #1 termini

 Raspored termina u MissFitu #1 na Limanu IV, Banović Strahinje 8
radnim danom 8h – 22h
nedeljom 16h – 22h

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Ljudmila

19:00 - 20:00

HIGH BODY IMPACT + TRX

Instruktor: Jelena

20:00 - 21:00

CORE PILATES

Instruktor: Mirna

21:00 - 22:00

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Mirna

19:00 - 20:00

FUNKCIONALNI TRENING

Instruktor: Vukašin

20:00 - 21:00

POWER BALANCE

Instruktor: Jelena

21:00 - 22:00

BODY FORMING

Instruktor: Jelena

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Ljudmila

19:00 - 20:00

HIGH BODY IMPACT + TRX

Instruktor: Jelena

20:00 - 21:00

CORE PILATES

Instruktor: Mirna

21:00 - 22:00

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Mirna

19:00 - 20:00

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Vukašin

20:00 - 21:00

POWER BALANCE

Instruktor: Jelena

21:00 - 22:00

BODY FORMING

Instruktor: Jelena

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Ljudmila

19:00 - 20:00

HIGH BODY IMPACT + TRX

Instruktor: Jelena

20:00 - 21:00

CORE PILATES

Instruktor: Mirna

21:00 - 22:00

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Mirna

12:00 - 13:00

POWER BALANCE

Instruktor: Jelena

nema unetog programa

MissFit #2 termini

 Raspored termina u MissFitu #2 na Novom Naselju, Stojana Novakovića 21
radnim danom 17h – 22h
nedeljom

GRUPNI TRENINZI - MISSFIT 2, NOVO NASELJE

 

17:30 - 18:30

REKREACIJA

Instruktor: Marina

18:30 - 19:30

FIT-BALL

Instruktor: Marina

19:30 - 20:30

BODY FORMING

Instruktor: Boba

18:30 - 19:30

BUTT-EXPRESS

Instruktor: Tanja

19:30 - 20:30

STEP AEROBIK

Instruktor: Tanja

20:30 - 21:30

PILATES

Instruktor: Sandra

17:30 - 18:30

FIT BALL-REKREACIJA

Instruktor: Marina

18:30 - 19:30

DINAMIC PILATES

Instruktor: Marina

19:30 - 20:30

BODY FORMING

Instruktor: Boba

18:30 - 19:30

BUTT-EXPRESS

Instruktor: Tanja

19:30 - 20:30

STEP AEROBIK

Instruktor: Tanja

20:30 - 21:30

PILATES

Instruktor: Sandra

17:30 - 18:30

PILATES

Instruktor: Marina

18:30 - 19:30

STRACHING

Instruktor: Marina

19:30 - 20:30

BODY FORMING

Instruktor: Boba

neradni dan

TRENING NA BICIKLIMA - MISSFIT 2, NOVO NASELJE

 

18:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

19:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

20:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

10:00

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

USKORO

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor:

USKORO

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor:

18:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

19:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

20:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

10:00

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

USKORO

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor:

USKORO

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor:

18:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

19:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

20:15

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

10:00

TRENING NA BICIKLIMA

Instruktor: Arijana

nema unetog programa

TERETANA (KRUŽNI TRENINZI) - MISSFIT 2, NOVO NASELJE

  Svakih sat vremena nova grupa
Nije potrebna najava
Termine birate sami

08:30

🙂

Instruktor: Mirko

09:30

🙂

Instruktor: Mirko

10:30

🙂

Instruktor: Mirko

17:00

🙂

Instruktor: Una

18:00

🙂

Instruktor: Una

19:00

🙂

Instruktor: Una

20:00

🙂

Instruktor: Una

21:00

🙂

Instruktor: Una

17:00

🙂

Instruktor: Una

18:00

🙂

Instruktor: Una

19:00

🙂

Instruktor: Una

20:00

🙂

Instruktor: Una

21:00

🙂

Instruktor: Una

17:00

🙂

Instruktor: Una

18:00

🙂

Instruktor: Una

19:00

🙂

Instruktor: Una

20:00

🙂

Instruktor: Una

21:00

🙂

Instruktor: Una

17:00

🙂

Instruktor: Una

18:00

🙂

Instruktor: Una

19:00

🙂

Instruktor: Una

20:00

🙂

Instruktor: Una

21:00

🙂

Instruktor: Una

17:00

🙂

Instruktor: Una

18:00

🙂

Instruktor: Una

19:00

🙂

Instruktor: Una

20:00

🙂

Instruktor: Una

21:00

🙂

Instruktor: Una

10:00

🙂

Instruktor: Una

11:00

🙂

Instruktor: Una

12:00

🙂

Instruktor: Una

NERADNI DAN

MissFit #3 termini

 Raspored termina u MissFitu #3 kod riblje pijace, Trg Republike 8
radnim danom 8h – 22h, subotom 8h – 20h
nedeljom: neradni dan

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY ROCK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

DYNAMIC PILATES

Instruktor: Sandra

21:00 - 22:00

BODY FORMING

Instruktor: Tanja

18:00 - 19:00

FIT BALL

Instruktor: Jovana

19:00 - 20:00

MIX AEROBIK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

PILATES

Instruktor: Vesna

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY ROCK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

DYNAMIC PILATES

Instruktor: Sandra

21:00 - 22:00

BODY FORMING

Instruktor: Tanja

18:00 - 19:00

FIT BALL

Instruktor: Jovana

19:00 - 20:00

MIX AEROBIK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY FORMING

Instruktor: Tanja

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY ROCK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:15

FIT BALL & STRECHING

Instruktor: Sandra

10:00 - 11:00

PILATES

Instruktor: Vesna

18:00 - 19:00

FIT BALL

Instruktor: Jovana

19:00 - 20:00

MIX AEROBIK

Instruktor: Jovana

NERADNI DAN