MissFit #1 termini

 Raspored termina u MissFitu #1 na Limanu IV, Banović Strahinje 8
radnim danom 8h – 22h
nedeljom 16h – 22h

19:00

High Body Impact + TRX

Instruktor: Jelena

20:00

Core Pilates

Instruktor: Mirna

21:00

Trening na Biciklima

Instruktor: Mirna

19:00

Body Forming

Instruktor: Biljana

20:00

Power Balance

Instruktor: Jelena

21:00

Funkcionalni trening

Instruktor: Nemanja

19:00

High Body Impact + TRX

Instruktor: Jelena

20:00

Core Pilates

Instruktor: Mirna

21:00

Trening na Biciklima

Instruktor: Mirna

19:00

Body Forming

Instruktor: Biljana

20:00

Power Balance

Instruktor: Jelena

21:00

Funkcionalni trening

Instruktor: Nemanja

19:00

High Body Impact + TRX

Instruktor: Jelena

20:00

Core Pilates

Instruktor: Mirna

21:00

Trening na Biciklima

Instruktor: Mirna

11:00

Power Balance

Instruktor: Jelena

12:00

Power Balance

Instruktor: Jelena

nema unetog programa

MissFit #2 termini

 Raspored termina u MissFitu #2 na Novom Naselju, Stojana Novakovića 21
radnim danom 17h – 22h
nedeljom

GRUPNI TRENINZI - MISSFIT 2, NOVO NASELJE

 

17.30

Rekreacija

Instruktor: Marina

18.30

Pilates

Instruktor: Marina

19.30

Body Forming

Instruktor: Boba

19.30

Step Aerobik

Instruktor: Tanja

20.30

Pilates

Instruktor: Sandra

17.30

Fit-Ball

Instruktor: Marina

18.30

Dinamic Pilates

Instruktor: Marina

19.30

Body Forming

Instruktor: Boba

19.30

Step Aerobik

Instruktor: Tanja

20.30

Pilates

Instruktor: Sandra

17.30

Pilates

Instruktor: Marina

18.30

Vežbe istezanja i opuštanja

Instruktor: Marina

19.30

Body Forming

Instruktor: Boba

neradni dan

TERETANA (KRUŽNI TRENINZI) - MISSFIT 2, NOVO NASELJE

  Svakih sat vremena nova grupa
Nije potrebna najava
Termine birate sami

08:30

🙂

Instruktor: Sanela

09:30

🙂

Instruktor: Sanela

17:00

🙂

Instruktor: Sanela

18:00

🙂

Instruktor: Sanela

19:00

🙂

Instruktor: Zorica

20:00

🙂

Instruktor: Zorica

21:00

🙂

Instruktor: Zorica

17:00

🙂

Instruktor: Zorica

18:00

🙂

Instruktor: Zorica

19:00

🙂

Instruktor: Sanela

20:00

🙂

Instruktor: Sanela

21:00

🙂

Instruktor: Sanela

08:30

🙂

Instruktor: Sanela

09:30

🙂

Instruktor: Sanela

17:00

🙂

Instruktor: Sanela

18:00

🙂

Instruktor: Sanela

19:00

🙂

Instruktor: Zorica

20:00

🙂

Instruktor: Zorica

21:00

🙂

Instruktor: Zorica

17:00

🙂

Instruktor: Zorica

18:00

🙂

Instruktor: Zorica

19:00

🙂

Instruktor: Sanela

20:00

🙂

Instruktor: Sanela

21:00

🙂

Instruktor: Sanela

08:30

🙂

Instruktor: Zorica

09:30

🙂

Instruktor: Zorica

17:00

🙂

Instruktor: Zorica

18:00

🙂

Instruktor: Zorica

19:00

🙂

Instruktor: Zorica

20:00

🙂

Instruktor: Sanela

21:00

🙂

Instruktor: Sanela

11:00

🙂

Instruktor: Zorica ili Sanela

12:00

🙂

Instruktor: Zorica ili Sanela

NERADNI DAN

MissFit #3 termini

 Raspored termina u MissFitu #3 kod riblje pijace, Trg Republike 8
radnim danom 8h – 22h, subotom 8h – 20h
nedeljom: neradni dan

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY ROCK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

DYNAMIC PILATES

Instruktor: Sandra

21:00 - 22:00

BODY FORMING

Instruktor: Tanja

18:00 - 19:00

FIT BALL

Instruktor: Jovana

19:00 - 20:00

MIX AEROBIK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

PILATES

Instruktor: Vesna

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY ROCK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

DYNAMIC PILATES

Instruktor: Sandra

21:00 - 22:00

BODY FORMING

Instruktor: Tanja

18:00 - 19:00

FIT BALL

Instruktor: Jovana

19:00 - 20:00

MIX AEROBIK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY FORMING

Instruktor: Tanja

18:00 - 19:00

PILATES

Instruktor: Vesna

19:00 - 20:00

BODY ROCK

Instruktor: Jovana

20:00 - 21:15

FIT BALL & STRECHING

Instruktor: Sandra

10:00 - 11:00

PILATES

Instruktor: Vesna

18:00 - 19:00

FIT BALL

Instruktor: Jovana

19:00 - 20:00

MIX AEROBIK

Instruktor: Jovana

NERADNI DAN