TERETANA

Ceo dan - 08-22h

2.300 din.

Od 08-16h

2.100 din.

Od 12-16h

1.900 din.

Pojedinačni trening

350 din.

TERETANA 2 MESECA

4.000 din.

TERETANA 6 MESECI

9.000 din.

TERETANA 12 MESECI

15.000 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

2.300 din.

Svaki dan

2.700 din.

Pojedinačni trening aerobika

350 din.

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Teretana + 12 treninga grupnih programa

2.700 din.

Teretana + 24 treninga grupnih programa

3.000 din.

TERETANA - KRUŽNI TRENINZI (60 minuta)

Neograničen broj treninga

2.100 din.

Pojedinačni trening

350 din.

TERETANA 2 MESECA

3.500 din.

GRUPNI PROGRAMI

Neograničen broj dolazaka

2.100 din.

Pojedinačni trening

350 din.

KOMBINACIJA

Teretana + grupni treninzi (neograničen broj teninga)

2.500 din.

TERETANA

Ceo dan - 08-22h

2.300 din.

Od 08-16h

2.100 din.

Od 12-16h

1.900 din.

Pojedinačni trening

350 din.

TERETANA 2 MESECA

4.000 din.

TERETANA 6 MESECI

9.000 din.

TERETANA 12 MESECI

15.000 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

2.300 din.

Svaki dan

2.700 din.

Pojedinačni trening aerobika

350 din.

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Teretana + 12 treninga grupnih programa

2.700 din.

Teretana + 24 treninga grupnih programa

3.000 din.