TERETANA

AKCIJA - 2 MESECA

4.000 din.

Ceo dan

2.300 din.

Pre podne

2.100 din.

Pojedinačni trening

350 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

2.300 din.

Svaki dan

2.700 din.

Pojedinačni trening

350 din.

U cenu je uračunato korišćenje SAUNE i kombinovanje SVIH VRSTA grupnih programa

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Teretana + 12 treninga grupnih programa

2.700 din.

Teretana + 24 treninga grupnih programa

3.000 din.

U cenu je uračunato korišćenje SAUNE i FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA

WELLNESS PROGRAM

Sauna

400 din.

TERETANA - KRUŽNI TRENINZI (60 minuta)

12 Treninga mesečno - od 17:00 do 22:00

2.100 din.

Svaki dan 17:00 do 22:00

2.500 din.

Pojedinačni trening

350 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

2.100 din.

Svaki dan

2.500 din.

Pojedinačni trening

350 din.

TRENING NA BICIKLIMA

12 Treninga mesečno

1.800 din.

Svaki dan

2.100 din.

Pojedinačni trening

250 din.

KOMBINACIJA

Teretana + grupni treninzi (15 termina mesečno)
Teretana + trening na biciklima (15 termina mesečno)
Grupni treninzi + trening na biciklima (15 termina mesečno)

2.500 din.
2.300 din.
2.300 din.

Teretana + grupni treninzi (24 termina mesečno)
Teretana + trening na biciklima (24 termina mesečno)
Grupni treninzi + trening na biciklima (24 termina mesečno)

2.700 din.
2.500 din.
2.500 din.

Teretana + grupni treninzi + trening na biciklima (15 termina mesečno)
Teretana + grupni treninzi + trening na biciklima (24 termina mesečno)

2.700 din.
3.000 din.

*U cenu je uračunato korišćenje SAUNE

WELLNESS PROGRAM

TERETANA

AKCIJA - 2 meseca

4.000 din.

Ceo dan

2.300 din.

Pre podne

2.100 din.

Pojedinačni trening

350 din.

Funkcionalna dijagnostika

500 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

2.300 din.

Svaki dan

2.700 din.

Pojedinačni trening aerobika

350 din.

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Teretana + 12 treninga grupnih programa

2.700 din.

Teretana + 24 treninga grupnih programa

3.000 din.