TERETANA

Od 17.00 do 22.00 (svakog dana)

2.200 din.

Pojedinačni trening

350 din.

Funkcionalna dijagnostika

500 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

2.100 din.

24 treninga mesečno

2.300 din.

Pojedinačni trening

350 din.

U cenu je uračunato korišćenje SAUNE i kombinovanje SVIH VRSTA grupnih programa

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Teretana + 12 treninga grupnih programa

2.700 din.

U cenu je uračunato korišćenje SAUNE i FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA

WELLNESS PROGRAM

Sauna

400 din.

TERETANA - KRUŽNI TRENINZI (60 minuta)

12 Treninga mesečno - od 17:00 do 22:00

1.900 din.

Svaki dan 17:00 do 22:00

2.100 din.

Pojedinačni trening

350 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

1.900 din.

Svaki dan

2.100 din.

Pojedinačni trening

350 din.

TRENING NA BICIKLIMA

12 Treninga mesečno

1.900 din.

Svaki dan

2.100 din.

Pojedinačni trening

350 din.

KOMBINACIJA

Teretana + grupni treninzi (15 termina mesečno)
Teretana + trening na biciklima (15 termina mesečno)
Grupni treninzi + trening na biciklima (15 termina mesečno)

2.300 din.

Teretana + grupni treninzi (24 termina mesečno)
Teretana + trening na biciklima (24 termina mesečno)
Grupni treninzi + trening na biciklima (24 termina mesečno)

2.700 din.

Teretana + grupni treninzi + trening na biciklima (15 termina mesečno)
Teretana + grupni treninzi + trening na biciklima (24 termina mesečno)

2.700 din.
3.000 din.

*U cenu je uračunato korišćenje SAUNE

WELLNESS PROGRAM

TERETANA

Svakog dana

2.200 din.

Pojedinačni trening

350 din.

Funkcionalna dijagnostika

500 din.

GRUPNI PROGRAMI

12 treninga mesečno

2.100 din.

24 treninga mesečno

2.300 din.

Pojedinačni trening aerobika

350 din.

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Teretana + 12 treninga grupnih programa

2.700 din.