TERETANA

Teretana

3000 din.

Teretana (2 meseca)

5100 din.

Teen Gym

2500 din.

Pojedinačni

500 din.

GRUPNI PROGRAMI

Grupni treninzi

3000 din.

Grupni treninzi (2 meseca)

5100 din.

Grupni treninzi (Liman i Centar)

3200 din.

Pojedinačni trening aerobika

500 din.

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Personalni treninzi (10 treninga)

21000 din.

Vežbanje u manjoj grupi do 5 vežbačice (10 treninga)

6000 din. po osobi

Vežbanje u paru (10 treninga)

12000 din. po osobi

Teretana i grupni treninzi

3200 din.

Teretana i grupni treninzi (Liman i Centar)

3500 din.

Teretana i grupni treninzi (2 meseca)

6000 din.

Teretana i grupni treninzi (3 meseca)

8000 din.

Teretana i grupni treninzi (6 meseci)

16000 din.

Teretana i grupni treninzi (12 meseci)

21000 din.

TERETANA

Teretana

3000 din.

Teretana (2 meseca)

5100 din.

Teen Gym

2500 din.

Pojedinačni

500 din.

GRUPNI PROGRAMI

Grupni treninzi

3000 din.

Grupni treninzi (2 meseca)

5100 din.

Grupni treninzi (Liman i Centar)

3200 din.

Pojedinačni trening aerobika

500 din.

KOMBINACIJA TERETANE I GRUPNIH PROGRAMA

Personalni treninzi (10 treninga)

21000 din.

Vežbanje u manjoj grupi do 5 vežbačice (10 treninga)

6000 din. po osobi

Vežbanje u paru (10 treninga)

12000 din. po osobi

Teretana i grupni treninzi

3200 din.

Teretana i grupni treninzi (Liman i Centar)

3500 din.

Teretana i grupni treninzi (2 meseca)

6000 din.

Teretana i grupni treninzi (3 meseca)

8000 din.

Teretana i grupni treninzi (6 meseci)

16000 din.

Teretana i grupni treninzi (12 meseci)

21000 din.